Slogani za Servis za sajtove:

* Servis Za Sajtove će dovesti u red Vaše bajtove!

* Mi smo tu od postanka sveta. Pardon, NET-a!